O muzeu

Městské muzeum a galerie ve Svratce se věnuje především meziválečné době, obchodu doby poválečné a regionální historii a řemeslům.

  Expozice muzea: 

– městečko v době mezi válkami

– prodejna Jednoty ze 70. let 20. století

– galerie malířů Vysočiny

– tradiční vánoční výstavy


První muzejní expozice ve Svratce vznikla v roce 1940 zásluhou pražského nakladatele v.v., Bedřicha Tučka, který se na odpočinek usadil právě ve Svratce. Staral se o kulturní rozkvět města a začal shromažďovat také muzejní sbírky a otevřel malou expozici, kterou nazval “Svratecká jizba”. Ta svoje místo nalezla ve dvou přízemních místnostech obecné školy.

Když v roce 1959 Bedřich Tuček zemřel a panoval kritický nedostatek bytů, byla expozice uložena do beden a převezena do sálu restaurace U Berušky, kde zůstala po celá léta. Jenže postupem času se věci ztrácely a ze sbírek zůstalo jen torzo. Rozkradena zůstala sbírka hrnčířských a sklářských výrobků a zbytek, především písemností, byl převezen na půdu budovy hasičské zbrojnice, kde zůstal nevhodně uložen po další léta.

V roce 2000, v rámci oslav 650. výročí první zmínky o Svratce, byla v budově ZŠ prezentována výstava o historii Svratky. Byly zde použity i některé pozůstatky ze Svratecké jizby a výstava měla velký ohlas a opět začali lidé nabízet věci pro muzejní sbírky. Zachráněné staré exponáty byly uloženy ve vyčleněné místnosti na Městském úřadě a začalo se uvažovat o zřízení muzea. Nabízely se dvě možnosti-upravit prostory v hasičské zbrojnici nebo využít nabídky soukromého podnikatele a muzeum zařídit v jeho objektu. Nakonec zvítězila první varianta.

V roce 2001 bylo skupinou nadšenců založeno Občanské sdružení Svratecká jizba, které si dalo za cíl pomoci při obnově muzea a shánění sbírkových předmětů. Toto se postupně dařilo, takže v roce 2002 byla ve spolupráci města Svratky a Občanského sdružení otevřena prozatímní expozice muzea, zaměřená na řemesla Svratecka.

Mezitím vznikl projekt úprav půdních prostor zbrojnice, prvním počinem byla instalace střešních oken při výměně střešní krytiny na budově. S návrhem budoucí expozice pak přišel PhDr. Pavel Novák CSc., ředitel Národního zemědělského muzea v Kačině. Měla to být imitace městečka v době 1. republiky. První rozvržení budoucích “domečků” namaloval Miloslav Cach, projekt pak rozpracovala a dokončila Ing.Věra Junová.

Další práce začaly na jaře 2004 zateplením půdních prostor. Město Svratka také obdrželo grant kraje Vysočina v rámci projektu “Klenotnice Vysočiny”. Ten významně urychlil dokončení prostor pro muzeum. Na podzim byla předělána podlaha půdy, vyvedeno topení a začala stavba vlastních domečků.

Koncem ledna 2005 se začalo pracovat na dokončení těch domečků-osazeny okna a dveře, udělány střechy, vymalovány a v dubnu postupně naváženy uschované exponáty.

Muzeum bylo slavnostně otevřeno 21. května 2005. Návštěvník se může dostat do doby 1. republiky, na malé město. V jednotlivých domcích, z nichž některé jsou přístupné, lze vidět expozice domácnosti, klempíře, hrnčíře, spořitelny, ševce, výrobce lyží, školy, kloboučníka, kožešníka a krejčího a koloniálního obchodu s trafikou. Dovnitř návštěvník projde “časem”, po chodbách jsou rozmístěny dobové plakáty a reklamy, které jdou chronologicky za sebou a mají tak ilustrovat návštěvníkovi cestu časem-ze současnosti (vchod do budovy) do první republiky (expozice).